Born 1937 in Stockholm Sweden.
1953- 62 Merchant seaman in the Swedish and American merchant navy.
1962 Starts education in graphic design and advertising.
1966-70 Works as Art Director with art/graphic design/advertising in Sweden
1970 Moves to Copenhagen Denmark and works as Art Director at J. Walter Thompson advertising agency.
1972-2002 Free-lance Creative Director in Scandinavia.
2002-2016 Works with art and graphic design in Sweden

Swedish
C.V. CHRISTER LIEBERATH 1937 Född i Stockholm.
1952 Sommarpraktik på flottans skolskepp Gladan
1953 Går till sjöss. Sjömansutbildning på segelfartyg.
1962 Påbörjar utbildning i grafisk design och reklam.
1962 Arbetar som tecknare på reklambyrå.
1964 Free-lance Art Director.
1966 Deltar på Vikingsbergs Konstmuseums jurybedömda vårutställning i Helsingborg.
1966 Art Director på Ted Bates Annonsbyrå i Helsingborg.
1970 Art Director på J. Walter Thompson, Köpenhamn.
1972 Free-lance Art Director i Köpenhamn.
1976 Återvänder till Sverige och målar på heltid.
1976 Deltar på Vikingsbergs konstmuseums jurybedömda vårutställning.
1978 Separatutställning på Galerie Ahlner i Stockholm.
1980 Erhåller Sveriges Bildkonstnärsfonds arbetsstipendium.
1981 Separatutställning på Galleri Unicorn i Köpenhamn.
1982 Separatutställning hos M.Emmertsen i Köpenhamn.
1983 Creative Director på J. Walter Thompson, Köpenhamn.
1987 Free-lance AD i Köpenhamn, Stockholm och Malmö.
1988 Erhåller European Trade Press Gold Award.
1989 Erhåller Dansk Reklamförenings Guldkorn (motsv. Guldägget i Sverige).
1989 Erhåller European Art Directors Club Silver Award.
1990 Producerar och regisserar ett antal informations- och reklamfilmer.
2000 Separatutställning på Paul’s Books & Records Gallery, Köpenhamn.
2000 Separatutställningen “Fractotum” på Galerie Ahlner i Stockholm.
2001 Separatutställning på Galleri Karribacka i Sölvesborg.
2002 Separatutställning på Galleri Bacchus i Borås.
2002 Separatutställning på Galleri Persson i Malmö.
2002 Flyttar till Sjörup Gård i Tingsryds kommun.
2004 Separatutställning på Tingryds Bibliotek.
2005 Deltar i Åkonst i Tingsryd.
2005 Deltar på Sydosten,Kalmar konstmuseum.
2007 Deltar i Åkonst i Tingsryd.
2007 Deltar i Tingsrydgruppens utställning “Ikaros” på Ålshults Herrgård.
2007 Deltar i Tingsrydgruppens jubileumsutställning “DANUZEN”.
2008 Utställning på KROMA i Ronneby tillsammans med NOA Andersson.
2008 Deltar i Tingsrydgruppens utställning på Virsbo Konsthall.
2008 Deltar i Tingsrydgruppens utställning i Benicassim, Spanien.
2009 Deltar i det utvidgade Åkonstprojektet i Tingsryd.
2009 Deltar i Tingsrydgruppens utställning i Tingsås Kyrka, Tingsryd.
2009 Separatutställning på Sons of Studios i Köpenhamn.
2010 Utställning på Karlshamns Konsthall tillsammans med Björn Jäderås.
2010 Erhåller Sveriges Bildkonstnärsfonds arbetsstipendium.
2012 Deltar i TG´s jubileumstutställningar i Berlin, Växjö och Galleri Vemboö.
2012 Deltar i Kronoberg - Blekinges Åkonstprojekt.
2013 Utställning på Galleri Svea med Mikaela Hölbling och Björn Jäderås.
2014 Deltar i Tingsrydgruppens utställning i Spremberg, Tyskland.
2014 Separatutställning på Ålshults Kulturcafé Ålshult.
2014 Deltar i Smålands Konstnärsförbunds jubileumsutställning NU på Vandalorum Värnamo.
2016 Separatutställning på Vandalorum Värnamo
2017 Utställning tillsammans med Mikaela Hölbling i Karlshamns Konsthall

Representerad: Vikingsbergs Konstmuseum Helsingborg, Köpenhamns Kommun, Säkerhetspolisen Solna,
Smålands Konstarkiv, Statens Konstråd. M.f.l.
Medlem i Konstnärscentrum Syd, Småländska Konstnärsförbundet, KRO,
Grafik i Väst och Tingsrydgruppen.

Born 1937 in Stockholm Sweden.
1953- 62 Merchant seaman in the Swedish and American merchant navy.
1962 Starts education in graphic design and advertising.
1966-70 Works as Art Director with art/graphic design/advertising in Sweden
1970 Moves to Copenhagen Denmark and works as Art Director at J. Walter Thompson advertising agency.
1972-2002 Free-lance Creative Director in Scandinavia.
2002-2016 Works with art and graphic design in Sweden

Swedish
C.V. CHRISTER LIEBERATH 1937 Född i Stockholm.
1952 Sommarpraktik på flottans skolskepp Gladan
1953 Går till sjöss. Sjömansutbildning på segelfartyg.
1962 Påbörjar utbildning i grafisk design och reklam.
1962 Arbetar som tecknare på reklambyrå.
1964 Free-lance Art Director.
1966 Deltar på Vikingsbergs Konstmuseums jurybedömda vårutställning i Helsingborg.
1966 Art Director på Ted Bates Annonsbyrå i Helsingborg.
1970 Art Director på J. Walter Thompson, Köpenhamn.
1972 Free-lance Art Director i Köpenhamn.
1976 Återvänder till Sverige och målar på heltid.
1976 Deltar på Vikingsbergs konstmuseums jurybedömda vårutställning.
1978 Separatutställning på Galerie Ahlner i Stockholm.
1980 Erhåller Sveriges Bildkonstnärsfonds arbetsstipendium.
1981 Separatutställning på Galleri Unicorn i Köpenhamn.
1982 Separatutställning hos M.Emmertsen i Köpenhamn.
1983 Creative Director på J. Walter Thompson, Köpenhamn.
1987 Free-lance AD i Köpenhamn, Stockholm och Malmö.
1988 Erhåller European Trade Press Gold Award.
1989 Erhåller Dansk Reklamförenings Guldkorn (motsv. Guldägget i Sverige).
1989 Erhåller European Art Directors Club Silver Award.
1990 Producerar och regisserar ett antal informations- och reklamfilmer.
2000 Separatutställning på Paul’s Books & Records Gallery, Köpenhamn.
2000 Separatutställningen “Fractotum” på Galerie Ahlner i Stockholm.
2001 Separatutställning på Galleri Karribacka i Sölvesborg.
2002 Separatutställning på Galleri Bacchus i Borås.
2002 Separatutställning på Galleri Persson i Malmö.
2002 Flyttar till Sjörup Gård i Tingsryds kommun.
2004 Separatutställning på Tingryds Bibliotek.
2005 Deltar i Åkonst i Tingsryd.
2005 Deltar på Sydosten,Kalmar konstmuseum.
2007 Deltar i Åkonst i Tingsryd.
2007 Deltar i Tingsrydgruppens utställning “Ikaros” på Ålshults Herrgård.
2007 Deltar i Tingsrydgruppens jubileumsutställning “DANUZEN”.
2008 Utställning på KROMA i Ronneby tillsammans med NOA Andersson.
2008 Deltar i Tingsrydgruppens utställning på Virsbo Konsthall.
2008 Deltar i Tingsrydgruppens utställning i Benicassim, Spanien.
2009 Deltar i det utvidgade Åkonstprojektet i Tingsryd.
2009 Deltar i Tingsrydgruppens utställning i Tingsås Kyrka, Tingsryd.
2009 Separatutställning på Sons of Studios i Köpenhamn.
2010 Utställning på Karlshamns Konsthall tillsammans med Björn Jäderås.
2010 Erhåller Sveriges Bildkonstnärsfonds arbetsstipendium.
2012 Deltar i TG´s jubileumstutställningar i Berlin, Växjö och Galleri Vemboö.
2012 Deltar i Kronoberg - Blekinges Åkonstprojekt.
2013 Utställning på Galleri Svea med Mikaela Hölbling och Björn Jäderås.
2014 Deltar i Tingsrydgruppens utställning i Spremberg, Tyskland.
2014 Separatutställning på Ålshults Kulturcafé Ålshult.
2014 Deltar i Smålands Konstnärsförbunds jubileumsutställning NU på Vandalorum Värnamo.
2016 Separatutställning på Vandalorum Värnamo
2017 Utställning tillsammans med Mikaela Hölbling i Karlshamns Konsthall

Representerad: Vikingsbergs Konstmuseum Helsingborg, Köpenhamns Kommun, Säkerhetspolisen Solna,
Smålands Konstarkiv, Statens Konstråd. M.f.l.
Medlem i Konstnärscentrum Syd, Småländska Konstnärsförbundet, KRO,
Grafik i Väst och Tingsrydgruppen.